TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO YÊN

SỨ MỆNH

          Cung cấp kiến thức nền tảng cho học sinh bằng nhiều phương pháp giáo dục phù hợp. Giáo dục ý thức học sinh; khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học; giúp các em phát triển năng lực theo hướng gắn với thực tiến nghè nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của Bảo Hà và các vùng lân cận.

TẦM NHÌN

          Đến năm 2025 mỗi học sinh làm chủ được kiến thức phổ thông; có nền tảng tiếng Anh và Tin học; là công dân tốt, có kỹ năng thực hành xã  hội để hội nhập và thích ứng với nền công nghiệp 4.0.

GIÁ TRỊ CỘT LÕI

         Tôn trọng – Giáo dục học sinh biết tôn trọng bản thân mình và những người xung quanh, tôn trọng nộ quy, chấp hành pháp luật… thông qua hành vi lễ phép, chào hỏi, giao tiếp hiệu quả, lắng nghe tích cực và chấp nhận sự khác biệt cuả người khác.

         Trách nhiệm – Luôn đề cao sự chính trực trong tất cả các hoạt động giáo dục. Tạo cơ hội và môi trường để mỗi người có điều kiện rèn luyện hàng ngày cho đến khi các giá trị trở thành giá trị thật sự của chính bản thân họ.

         Tự chủ - Mỗi người biết làm chủ được bản thân; tự điều hành, quản lý mọi công việc của mình…Biết sống đúng đắn; biết cư xử có đạo đức, có văn hóa trong mọi trường hợp; có khả năng tiếp cận những công nghệ mới.

        Hợp tác – Thân thiện, cở mở, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng. Cùng nhau làm việc/học tập, cùng nhau xây dựng, cùng nhau suy nghĩ thực hiện sữ mệnh của nhà trường để chúng ta có thể cùng nhau làm việc/học tập một cách tự do và cùng phát triển.