5213824
lzKQvlYfEa0yVsmDW/DOD/NfV1vOOC4AeKmmRd7658TDoFSHYOb|Zoq11Ox3smWi
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)
0
.

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 

HUYỆN ĐOÀN BẢO YÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 2

***

Số: 08/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bảo Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập

ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

                    

       Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Huyện đoàn Bảo Yên năm học 2017-2018.

        Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2017-2018.

        Đoàn  trường THPT số 2 Bảo Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Tổ chức Lễ kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chống lãng phí;

          - Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tổ chức phần hội với các hình thức linh hoạt, vui tươi sinh động;

       - Giáo dục và tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) từ đó xác định thái độ, ý thức đúng đắn trong học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của đoàn viên thanh niên.

2. Yêu cầu

           - Xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện và chuẩn bị chu đáo, chi tiết cho các nội dung trong buổi Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          - Các bài phát biểu được chuẩn bị kỹ nội dung ngắn gọn, động viên, khích lệ thầy trò trong buổi Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

         - Nghi lễ Đoàn trang trọng đúng, đủ nội dung có ý nghĩa, tạo tâm thế phấn khởi cho đoàn viên, thanh niên. Tạo dấu ấn tốt đẹp cho thanh niên phấn đấu đứng trong hàng ngũ Đoàn.

II. THỜI GIAN: 7h00’ ngày 26/3/2018.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

           Cán bộ, giáo viên, nhân viên, ĐV-TN trong nhà trường.

IV. NỘI DUNG

1. Phần Lễ

          - Văn nghệ chào mừng.

          - Chào cờ, hát Quốc ca, hát Đoàn ca (không dùng băng lời bài hát).

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

          - Phát biểu khai mạc.

          - Ôn lại truyền thống về Đoàn TNCSHCM.

          - Lễ kết nạp đoàn viên mới.

          - Tư vấn hướng nghiệp.

          - Tổng kết thi đua 26/3.

          - Đáp từ, cảm ơn và kết thúc phần Lễ.

2. Phần Hội

         - Tổ chức thi đấu chung kết bóng chuyền nam, bóng đá nữ.

         - Tổ chức trò chơi dân gian

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          - Đoàn thanh niên xây dụng kế hoạch thực hiện.

          - Khánh tiết, sân khấu: chi đoàn 11A6 (Đỗ Minh Đông phụ trách).

Mẫu Maket phông chính

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO YÊN

 

LỄ

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍMINH

(26/3/1931 – 26/3/2018)

 

Bảo Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

          - Lên chương trình, kịch bản, tổ chức: Đ/c Lê Minh Huệ;

          - Chỉ đạo tập luyện nghi lễ, tập duyệt: Nguyễn Luân Lưu.

          - Văn nghệ cháo mừng: xây dựng 05 tiết mục văn nghệ Ngô Thùy, Bàn Hương.

          - Lễ kết nạp đoàn viên mới: Nguyễn Thành Luận phụ trách.

          - Tư vấn hướng nghiệp: Lò Văn Giáp, Phạm Duy Thanh.

          - Chuẩn bị tăng âm loa đàiPhạm Duy Thanh phụ trách.

          - Treo cờ chuối, cờ đuôi nheo, sắp xếp bàn ghế, hoa, khăn bàn, nước: Lớp 11A6 (Đỗ Minh Đông phụ trách).

          - Lao động vệ sinh: HS toàn trường ( trước 7h00’ ngày 26/3).

          - Chạy chương trình: 14 giờ ngày 24/3.

          - Tổ chức phần Hội: Đỗ Minh Đông phụ trách (có kế hoạch riêng kèm theo).

          - Chụp ảnh, quay phim: Nguyễn Thành Luân, Cao Văn Đáng.

          - Viết bài đưa tin: Hoàng Hương.

          - Dẫn chương trình: Tống Hương (11A2) - Nguyễn Long (12A6).

VI. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO  

          - Bà Nguyễn Thị Hồng – Bí thư chi bộ  Trưởng ban.

          - Bà Trần Thị Hoàn – P. Bí thư chi bộ - Phó trưởng ban.

          - Ông Bùi Văn Tiến – Bí thư ĐTN – Phó trưởng ban

          - Ông Phạm Duy Thanh – Phó Bí thư ĐTN- Thành viên

          - Bà Trần Huy Mạnh – Phó Bí thư CĐGV-NV – Thành viên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban chỉ đạo giao nhiệm vụ các thành viên trong ban chỉ đạo cứ vào nhiệm vụ được giao có kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

          2. Các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ CM, GVCN phối hợp chặt chẽ thực hiện kế hoạch đề ra, để ngày kỷ niệm 87 năm thành lập ĐTNCS HCM có ý nghĩa thiết thực.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS HCM của trường THPT số 2 Bảo Yên. Yêu cầu giáo viên, nhân viên, Đoàn viên thanh niên trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 

    - Chi bộ ( b/c);                                                                                       

    - 18 lớp trong toàn trường;

    - Lưu VPĐTN.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

 

Bùi Văn Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.
.